top of page

FRA FØRSTE SPADESTIK TIL FÆRDIG GRUND

Vi udfører alt fra afgravning af muld, terrænregulering, byggemodning, udgravning til kældre til gravning for vand, kloak, dræn, fjernvarme, el. m.v.

 

Vi foretager også planering af haver, etablering af haveanlæg og ny- og omlægning af indkørsler og terrasser.

   

Og vi støber alle former for sokler til nye huse, tilbygninger, terrasser, maskinhuse, punktfundamenter, stribefundamenter, gulve, trapper, flagstænger og hvad der ellers kræver en stærk beton.

bottom of page